E – Learning

Berikut daftar kode Classroom di SDI Darul Mu’minin dari kelas 1-6

KELAS 1 BA kxhvuxn

KELAS 1 TA rjbeiut

KELAS 1 JA g7hq3dv

KELAS 2 BA pmknyqt

KELAS 2 TA ndf4pab

KELAS 2 JA uifqdku

KELAS 3 BA m6l55g2

KELAS 3 TA nvb3hpb

KELAS 3 TSA sr6gpla

KELAS 3 JA konlw7h

KELAS 4 BA obpi6h2

KELAS 4 TA eviqwqu

KELAS 4 TSA cn2idsd

KELAS 4 JA z3movwy

KELAS 5 BA fx345gt

KELAS 5 TA eux477i

KELAS 5 JA 7e7rweu

KELAS 6 BA 2c3s2ff

KELAS 6 TA ob7ft5r

KELAS 6 JA 6ososad